Home » FAQs » Co znaczy słowo OPTYMALIZACJA ?

Co znaczy słowo OPTYMALIZACJA ?

Optymalizacja, to z jednej strony metoda a z drugiej konkretne działanie. Najczęściej mówi się o wyznaczaniu najlepszego (optymalnego) rozwiązania. Takie rozwiązanie optymalne może dotyczyć różnych procesów w tym biznesowych, technicznych i gospodarczych. Na przykład może to być skrócenie algorytmu programu z punktu widzenia określonego kryterium lub obniżenie kosztów, czy wykluczenie określonych działań w czasie przez optymalizację czasu pracy.

TOP
Translate »