Home » FAQs » „cost per action” czy „cost per click”?

„cost per action” czy „cost per click”?

CPA – ang. Cost per Action, model rozliczeniowy na linii zleceniodawca (reklamodawca) oraz zleceniobiorca (wydawca, agencja), w którym zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników. W modelu CPA podstawową jednostką rozliczeniową jest szeroko rozumiana akcja, ustalana wcześniej pomiędzy stronami. Jako akcję w tym modelu możemy zdefiniować np. rejestrację w serwisie, pobranie lub obejrzenie filmu wideo na stronie WWW, przejście na konkretną podstronę w serwisie czy zapis do newslettera.

CPC – ang. Cost per Click, model rozliczeniowy na linii zleceniodawca (reklamodawca) oraz zleceniobiorca (wydawca, agencja), w którym zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników. W modelu CPC podstawową jednostką rozliczeniową jest pojedyncze kliknięcie.

TOP
Translate »