Home » Cennik usług

Cennik usług kurierskich w AP Optymalizacja

Cennik***

Usługi w dni robocze i specjalne:

2.6 Usługi kurierskie AP Optymalizacja są dla zleceniodawców, którzy nie chcą być adresatami usług pocztowych.

2.7 Usługa kurierska AP Optymalizacja każdorazowo dotyczy tylko jednego zleceniodawcy przesyłki „OD/” i dostarczana jest „DO” wskazanego/wskazanych odbiorców.

2.8 O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, terminy dostarczenia Przesyłek do Odbiorcy są następujące, a maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:

PLUE1000KM – „w 72 Godzin PLUE1000KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 72 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 3600 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 15 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 1600 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 15 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

PL350KM – „w 24 Godzin PL350KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 24 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP).
a) 1200 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 600 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLCentralna175KM – „w 12 Godzin PLCentralna175KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 12 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 600 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 300 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLŁódzkie – O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, termin dostarczenia Przesyłek lokalnych do Odbiorcy jest następujący, tj. – tego samego dnia o ile odbiór Przesyłki z LP od Nadawcy następuje przed godziną 11.00; maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:
– „Szybka dostawa do 5 godzin PLŁódzkie” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 5 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 300 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 150 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLŁódź – O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, termin dostarczenia Przesyłek lokalnych do Odbiorcy jest następujący, tj. – tego samego dnia o ile odbiór Przesyłki z LP od Nadawcy następuje przed godziną 11.00; maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:
– ” Dostawa pilna 120 minut PLŁódź ” – oznacza, iż Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia po jego otrzymaniu w czasie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 120 minut od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 80 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 35 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Cena za usługę zakupową w Łodzi w sklepach lokalnych jest indywidualnie uzgadniana przy każdym zleceniu.
e) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

2.9 Przesyłka dostarczana jest do lokalu Odbiorcy pod adres wskazany w Liście Przewozowym. W przypadku nieobecności osób uprawnionych do odbioru Przesyłki pod adresem wskazanym w Liście Przewozowym, o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Odbiorcę (awizacja do 3 godzin jako czas oczekiwania Kuriera na Odbiorcę przesyłki), chyba że Odbiorca zrzekł się na piśmie zawiadomienia. W zawiadomieniu określa się datę i godzinę przygotowania Przesyłki do odbioru. Dla przesyłek poza obszar m. Łódź wymagane jest wstępne zawiadomienie Odbiorcy o spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki ( tzw. przedawizacja) i potwierdzenie akceptacji terminu dostarczenia.

2.10 Za równoznaczne z wydaniem Przesyłki Odbiorcy uważa się oddanie jej organowi państwowemu dokonującemu zajęcia lub konfiskaty na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

2.11 W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki lub jej nie podejmie w wyznaczonym w ramach awizacji terminie, jest ona zwracana Nadawcy o ile Nadawca nie przekazał Zleceniobiorcy wskazówek co do postępowania w takiej sytuacji. Zwrot lub realizacja innych wskazówek Nadawcy dokonywane są za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem.

2.11.A Opłaty dodatkowe

Oczekiwanie kuriera u nadawcy/odbiorcy, w tym spóźniony PKP/PKS itp. (PIERWSZE 10 MINUT GRATIS) + 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 10 minut
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Poniedziałek – Piątek
17:00 -23:00 / +100%
23:00 – 8:30 / +200%
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Sobota:
11:00 – 17:00 / +100%
17:00 – 23:59 / +200%
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Niedziela i święta:24h / cena do negocjacji
Odbiór/doręczenie przesyłki poza Łodzią (do 8 km od granic Łodzi) plus 5 zł / km

2.11.B Opłaty dodatkowe

PKP/PKS Nadanie lub odbiór przesyłki za pośrednictwem PKP, PKS lub innych przewoźników. + 15 PLN
BIZNES Formalności w sądach, urzędach, ZUS itp., drobne zakupy, opłaty pocztowe i inne. + 10 PLN
POWRÓT Kurs powrotny do nadawcy, zwrot potwierdzonych dokumentów, pisemne potwierdzenie doręczenia, zwrot podpisanej umowy itp. Tego samego dnia: + 100%
KOLEJNE DORĘCZENIE / ZWROT Ponowna próba doręczenie lub zwrot do nadawcy przesyłki niedoręczonej (z przyczyn niezależnych od AP Optymalizacja). + 100%
ADRES PRYWATNY Doręczenie przesyłki na adres prywatny. + 5 PLN
Polska i EU Przesyłka ekspresowa: Polska lub UE
Wycena indywidualna.

*** Powyższe ceny obowiązują od 01 marca 2023 roku. Masz pytania? Zadzwoń: +48 531 888 925 . W określonych sytuacjach np. w przypadku łączenia wielu usług opłaty mogą podlegać dodatkowej negocjacji cenowej oraz rabatom.

Cennik

Cennik usług oferowanych przez AP Optymalizacja

 


 

(Wszystkie podane niżej ceny mogą być negocjowane. Decydujesz jaką wartość chcesz mieć!)

Z każdym potencjalnym klientem odbywam spotkanie konsultacyjne w jego siedzibie. Konsultacja jest płatna* z góry za pomocą karty płatniczej/kredytowej lub BLIKA. Podczas spotkania konsultacyjnego (trwającego od 90 do 120 minut) przedstawiam:

  1. Konkretne dane o utracie starych i nowych klientów przez Przedsiębiorcę z powodu pomyłek na istniejącej stronie internetowej, nieprawidłowo prowadzonych profili biznesowych w mediach społecznościowych i wizerunkowych w przekazie medialnym oraz błędów w marketingu.
  2. Sposoby rozwiązania problemu.

Jeśli Klient zdecyduje się na moje usługi, opłata konsultacyjna zostanie odliczona od wartości zamówionych usług. W trakcie spotkania wykonam kilka zdjęć oferowanych usług/towarów oraz siedziby firmy Klienta. Zdjęcia zostaną dołączone do opublikowanej nowej opinii w Mapach Google. Jako Faktografa interesują mnie tylko rzetelne i sprawdzone informacje, na podstawie których wystawiam opinie w Google.

Oczywiście, to Przedsiębiorca decyduje jaką wartość chce mieć!?

* Koszt jednorazowej konsultacji: 530 zł (obejmuje m.in. koszt dojazdu, czas, sporządzenie opinii i zdjęć oraz udział wiedzy i doświadczenia)

B2B

B) Na podstawie polecenia — potwierdzonych referencji, wskazanie firmy polskiej do współpracy w sferze handlowej, produkcyjnej, technicznej i finansowej na rynku krajowym i zagranicznym. W celu polecenia wymagane jest sporządzenie raportu kooperacyjnego o firmie. Raport referencyjny sporządza się w siedzibie firmy ubiegającej się o polecenie do nawiązania współpracy.

CRM:

1. Wdrożenie CRM na licencji GPL (zarządzanie relacjami z klientami od 5500 zł)
1a. Moduł rozszerzający funkcjonalność — od 1000 zł
1b. Szkolenie z obsługi — od 250 zł za 1 godz. dla max. 3 osoby.

Usługi Foto/Video:

2. Zdjęcie produktowe od 25 zł za sztukę,
3. Zdjęcie aranżowane od 100 zł za sztukę,
4. Dopłata do sztuki za „green/blue screen” od 35 zł,
5. Jednorazowe nanoszenie poprawek za pomocą programu graficznego od 50% ceny dla danej sztuki,
6. Obróbka graficzna zdjęcia, dodawanie napisów i praca na warstwach od 25 zł: za każdy element albo pełną linię.
7. „Setka” – od 500 zł (montaż** do 100 sek)
8. „wywiad” – od 1000 zł (montaż** do 300 sek)
9. „reportaż” – od 2000 zł (montaż** do 450 sek)
10. „news” – od 600 zł (montaż** do 120 sek)

**montaż – wysoki poziom skomplikowania montażu, jakość HDR oraz/i animacja*** podwyższa cenę!
***animacja — od 1000 zł (montaż** do 60 sek).

Zoabcz przykład usługi Foto Video niezbędnej do szybkiego budowania pozytywnego wizerunku internetowego!

Tworzenie treści — copywriting

Copywriting — pisanie tekstów — cena każdorazowo negocjowana. Dla przykładu: napisanie standardowego artykułu na stronę A4 trwa około trzech dni. Dwa dni na napisanie a trzeci dzień to praca korekcyjna. Czasem trzeba doliczyć kolejny dzień na ewentualne poprawki.

Budowa – tworzenie stron/sklepów internetowych:

11. Tworzenie stron internetowych na podstawie BASIC CMS — od 3000 zł
12. Budowa strony internetowej na podstawie CMS STANDARD np. WP — od 5000 zł
13. Tworzenie strony www na podstawie CMS PROFESSIONAL z SHOP CMS — od 8000 zł
14. Analiza wstępna z Audytem SEO — od 3000 zł
15a. Comiesięczna opieka SEO — od 1000 zł
15b. Wykupienie rocznej aktualizacji CMS dla strony — od 600 zł
16. Serwer 100 GB z 20 bazami SQL (1 rok 50%) – 500 zł plus koszt domeny
17. Dostosowanie do standardów SEO kodu istniejącej strony www — cena zaczyna się od 2500 zł

SEO i pozycjonowanie:

Ocena wstępna (błędy krytyczne na stronie) przez telefon/online: wykonywane są bezpłatnie,
18. Analiza witryny pod kampanię SEO: od 3000 zł jednorazowo,
19. Biznes lokalny – witryna lokalna standard: od 1000 zł miesięcznie,
20. Biznes krajowy – witryna standard: od 2500 zł miesięcznie,
21. Sklep internetowy na Polskę: od 5000 zł miesięcznie,
22. Biznes krajowy – witryna z trudnej branży od 12000 zł miesięcznie,
23. Minimalny czas trwania kampanii SEO: powyżej 6 miesięcy.

Działania dynamiczne — Przykładowe ceny:

24. Przygotowanie kampanii AdWords do 5 grup reklam: od 1600 zł,
25. Ustawienie kampanii AdWords w zakresie słów/fraz i wykluczeń: od 1600 zł,
26. Optymalizacja jakości dla 15 reklam tekstowych: od 1600 zł,
27. Dostosowanie rozszerzeń (banery, re-marketing i inne): od 1600 zł,
28. Comiesięczna obsługa i analityka: od 1500 zł.
29. Utworzenie bloga: od 3000 zł,
30. Prowadzenie bloga w miesiącu od 1000 zł.
31. Utworzenie fanpage’a od 500 zł,
32. Prowadzenie fanpage’a w miesiącu od 500 zł.
33. Utworzenie innego profilu w MS (Instagram, Twitter, Link, itp): od 500 zł,
34. Prowadzenie innego profilu w MS: od 500 zł,
35. Przygotowanie kampanii reklamowej w MS: od 1000 zł,
36. Obsługa miesięczna kampanii w MS: od 500 zł.
37. Copywriting dla 500 słów (post): od 300 zł,
38. Obróbka video do 35 sekund: od 300** zł,
39. Obróbka video do 100 sekund: od 500** zł.

**montaż – wysoki poziom skomplikowania montażu podwyższa cenę

Grafiki internetowe:

40. Zdjęcie w tle + zdjęcie profilowe: od 90 zł,
41. Wydarzenie: od 75 zł,
42. Grafika do postu: od 50 zł,
43. Grafika do reklamy: od 100 zł,
44. Instagram: od 45 zł,
45. Newsletter (e-mail): od 100 zł,
46. Baner (grafika na stronę www): od 100 zł,
47. Infografika: od 300 zł,
48. Prezentacja PowerPoint (5 stron): od 200 zł,
49. Prezentacje multimedialne (5 stron): od 300 zł,
50. Ogólna warstwowa: od 200 zł.

Grafiki firmowe:

51. Logo (logotyp): od 1700 zł,
52. Papier firmowy: od 100 zł,
53. Ulotka: od 200 zł,
54. Plakat: od 350 zł,
55. Gazetka reklamowa (layout A4 do PDF): od 250 zł.

Szkolenia:

56. Obsługa i działania reklamowe w mediach społecznościowych. Każde zlecenie traktowanie jest indywidualnie. Cena każdorazowo negocjowana z Klientem.
56a. Obsługa i działania reklamowe w wyszukiwarce Google, kampanie Ads i sposoby na skuteczne wykorzystywanie narzędzi Google. Każde zlecenie traktowanie jest indywidualnie. Cena każdorazowo negocjowana z Klientem.
57. Obsługa stałego i potencjalnego klienta w firmie z użyciem CRM.
71. Skorzystać z wiedzy np.: „jak samemu stworzyć stronę internetową „krok po kroku” z pomocą sztucznej inteligencji?”. Poznaj 18 kroków w ciągu jednodniowego szkolenia. Do wyboru opcja stacjonarna lub zdalna. Zapisz się!

Przykładowe pakiety wybranych usług:

58. Stworzenie strony internetowej (również sklepu) na bazie sprawdzonego i popularnego cms-a w nowej dostępnej domenie (zweryfikowanej pod względem jej historii), do 10 podstron treści A4, z uwzględnieniem do 12 fraz i słów kluczowych (wynikających z przeprowadzonego audytu ujętego w cenie), z opłaconym na pierwszy rok protokołem bezpieczeństwa SSL i hostingiem 100 GB oraz utworzeniem do 10 skrzynek poczty e-mail jako nazwa@nowa_domena: od 5500 zł,

59. Zarządzanie stroną internetową [dostosowanie serwisu www do najwyższych wymogów Google w zakresie SEO (w tym szybkości ładowania i responsywności (RWD) oraz dbanie o HQC (wysoką jakość publikowanej treści), szkolenie z obsługi]: od 800 zł miesięcznie,

60. Wdrożenie usługi sklepu internetowego z opcją pełnej integracji z Allegro i Serwisem Księgowym [wsparcie we wprowadzaniu danych, zarządzania sklepem, promocją i w działaniach SEO w tym pozyskiwania wysokiej jakości linków zwrotnych, szkolenie z obsługi]: od 7500 zł plus obsługa miesięczna: od 800 zł,

61. Wdrożenie autorespondera do zbierania danych adresowych zgodnie z RODO, z opcją automatyzacji wysyłki mailingu do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych: od 1200 zł,

62. Weryfikacji listy 5000 adresów e-mailowych istniejących w bazie (np. firmowej) pod kątem ich przydatności, jako: gotowych do przyjmowania poczty bez przeciwwskazań, adresów istniejących (ważnych jednak z możliwością ograniczeń), nieprawidłowych adresów, nieznanych i jednorazowych adresów uczulonych na spam: od 650 zł,

63. Audyt strony internetowej: struktura witryny (przejrzystość i poprawność kodu, opcjonalnie zagnieżdżonej treści opisowej i jakość kontentu), nazwa i historia, linki zwrotne (wewnętrzne i zewnętrzne): od 2400 zł,

64. Pozycjonowanie (SEO) i optymalizacja strony internetowej w celu uzyskania najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google dla wybranych słów/fraz kluczowych: od 1200 zł miesięcznie,

65. Google [tworzenie kampanii Ads (dawne AdWords) na podstawie konwersji oraz re-marketingu, pozycjonowanie statyczne (SEO) pod wyszukiwarkę, tworzenie zasięgu w mapach (lokalizacje) i prowadzenie Business Sites, pisanie tekstów promocyjno-reklamowych – copywriting, pozyskiwanie dobrej jakości linków zwrotnych do strony, analityka na bazie narzędzi Google w tym statystyk, wstawianie opisów i zdjęć (panoramiczne i sferyczne) na Mapach Google jako Lokalny Przewodnik]: od 3000 zł plus obsługa od 1200zł miesięcznie,

66. Amplifying (z angielskiego – wzmacniający). Zadaniem jest codzienne przeczesywanie forów internetowych, blogów, a nawet portali społecznościowych w poszukiwaniu wpisów niekorzystnych dla klientów. No i oczywiście błyskawiczne ripostowanie. Dodatkowo: prowadzenie dialogu z potencjalnymi klientami, wykazywanie się profesjonalną wiedzą na temat zachwalanego produktu: od 3500 zł miesięcznie,

67. Promocyjno-reklamowe działania na portalach społecznościowych w tym profesjonalne prowadzenie kont profilowych Facebooka, Instagram i stron np. Fanpages, również kanału YouTube, w oparciu o doświadczenie i wiedzę z zakresu SEO, copywriting-u i brokeringu informacji wg procesu: Twórz – Opublikuj – Promuj – Polecaj – Obserwuj – Analizuj – Twórz nowe: od 800 zł miesięcznie,

68. Media społecznościowe [tworzenie i zarządzanie profilami/stronami w wiodących serwisach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, TikTok; tworzenie i zarządzanie budżetami reklam w SM (Social Media) w oparciu o konwersję albo zasięg; opracowywanie treści z grafiką do publikacji w SM; organizowanie video relacji w streamingu lub nagrań offline do publikacji; tworzenie zasięgu przez udostępnianie – sharing]: od 1000 zł miesięcznie,

69. Dokumentacja foto i video [wykonywanie zdjęć i obróbka pod wymogi publikacji w Internecie, zdjęcia sferyczne i panoramiczne do Google Map, infografiki, kolaże, krótkie filmy z wydarzeń, wywiady, fotografia i video produktowe, obróbka video, przesył i udostępnianie]: od 2000 zł za 8 godzin.

70. Usługa lektorska (głos męski). Cena za wykonanie nagrania zależy od pola emisji i wielkości tekstu. Minimalny koszt zamówienia 100 zł. W przypadku reklam cena zaczyna się dd 500 zł netto za 1 nagranie głosu do reklamy 8’,12′,20′,30′ sekund.

Powyższe ceny obowiązują od 01 czerwca 2022 roku. Masz pytania? Zadzwoń: +48 531 888 925
W określonych sytuacjach np. w przypadku łączenia wielu usług opłaty mogą podlegać dodatkowej negocjacji cenowej oraz rabatom.

TOP
Translate »