Optymalizacja synergii działań internetowych i marketingowych w biznesie.

Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Regulamin korzystania z usług

I Regulamin korzystania z usług firmy AP Optymalizacja z siedzibą w Łodzi § 1 Postanowienia ogólne Regulaminu Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez firmę AP Optymalizacja z siedzibą w Łodzi świadczonych przez Usługodawcę, w postaci usług szkoleniowych stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w domenach: apopt.pl andrzejpluta.pl internetowy-marketing.pl , zwanego …