Home » usługi kurierskie

Cennik usług kurierskich w AP Optymalizacja

Cennik***

Usługi w dni robocze i specjalne:

2.6 Usługi kurierskie AP Optymalizacja są dla zleceniodawców, którzy nie chcą być adresatami usług pocztowych.

2.7 Usługa kurierska AP Optymalizacja każdorazowo dotyczy tylko jednego zleceniodawcy przesyłki „OD/” i dostarczana jest „DO” wskazanego/wskazanych odbiorców.

2.8 O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, terminy dostarczenia Przesyłek do Odbiorcy są następujące, a maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:

PLUE1000KM – „w 72 Godzin PLUE1000KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 72 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 3600 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 15 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 1600 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 15 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

PL350KM – „w 24 Godzin PL350KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 24 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP).
a) 1200 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 600 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLCentralna175KM – „w 12 Godzin PLCentralna175KM” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 12 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 600 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 300 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLŁódzkie – O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, termin dostarczenia Przesyłek lokalnych do Odbiorcy jest następujący, tj. – tego samego dnia o ile odbiór Przesyłki z LP od Nadawcy następuje przed godziną 11.00; maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:
– „Szybka dostawa do 5 godzin PLŁódzkie” – oznacza, iż Zleceniodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 5 godzin od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 300 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 150 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

PLŁódź – O ile inaczej nie stanowi umowa przewozu, termin dostarczenia Przesyłek lokalnych do Odbiorcy jest następujący, tj. – tego samego dnia o ile odbiór Przesyłki z LP od Nadawcy następuje przed godziną 11.00; maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza:
– ” Dostawa pilna 120 minut PLŁódź ” – oznacza, iż Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia po jego otrzymaniu w czasie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 120 minut od potwierdzenia przez Zleceniobiorcę Listu Przewozowego (LP):
a) 80 zł — Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
b) 35 zł – za dodatkową każdą następną paczkę (niż ta, o której mowa w ppkt a) do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg nie więcej niż do 17kg na paczkę.
c) Łączna waga wszystkich paczek, o których mowa w ppkt a) i b) nie może przekraczać wagi 170 kg.
d) Cena za usługę zakupową w Łodzi w sklepach lokalnych jest indywidualnie uzgadniana przy każdym zleceniu.
e) Usługa dostarczenia przesyłki w dzień specjalny jest usługą droższą zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

2.9 Przesyłka dostarczana jest do lokalu Odbiorcy pod adres wskazany w Liście Przewozowym. W przypadku nieobecności osób uprawnionych do odbioru Przesyłki pod adresem wskazanym w Liście Przewozowym, o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Odbiorcę (awizacja do 3 godzin jako czas oczekiwania Kuriera na Odbiorcę przesyłki), chyba że Odbiorca zrzekł się na piśmie zawiadomienia. W zawiadomieniu określa się datę i godzinę przygotowania Przesyłki do odbioru. Dla przesyłek poza obszar m. Łódź wymagane jest wstępne zawiadomienie Odbiorcy o spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki ( tzw. przedawizacja) i potwierdzenie akceptacji terminu dostarczenia.

2.10 Za równoznaczne z wydaniem Przesyłki Odbiorcy uważa się oddanie jej organowi państwowemu dokonującemu zajęcia lub konfiskaty na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

2.11 W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki lub jej nie podejmie w wyznaczonym w ramach awizacji terminie, jest ona zwracana Nadawcy o ile Nadawca nie przekazał Zleceniobiorcy wskazówek co do postępowania w takiej sytuacji. Zwrot lub realizacja innych wskazówek Nadawcy dokonywane są za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem.

2.11.A Opłaty dodatkowe

Oczekiwanie kuriera u nadawcy/odbiorcy, w tym spóźniony PKP/PKS itp. (PIERWSZE 10 MINUT GRATIS) + 10 PLN za każde kolejno rozpoczęte 10 minut
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Poniedziałek – Piątek
17:00 -23:00 / +100%
23:00 – 8:30 / +200%
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Sobota:
11:00 – 17:00 / +100%
17:00 – 23:59 / +200%
Wykonanie usługi w godzinach niestandardowych. Niedziela i święta:24h / cena do negocjacji
Odbiór/doręczenie przesyłki poza Łodzią (do 8 km od granic Łodzi) plus 5 zł / km

2.11.B Opłaty dodatkowe

PKP/PKS Nadanie lub odbiór przesyłki za pośrednictwem PKP, PKS lub innych przewoźników. + 15 PLN
BIZNES Formalności w sądach, urzędach, ZUS itp., drobne zakupy, opłaty pocztowe i inne. + 10 PLN
POWRÓT Kurs powrotny do nadawcy, zwrot potwierdzonych dokumentów, pisemne potwierdzenie doręczenia, zwrot podpisanej umowy itp. Tego samego dnia: + 100%
KOLEJNE DORĘCZENIE / ZWROT Ponowna próba doręczenie lub zwrot do nadawcy przesyłki niedoręczonej (z przyczyn niezależnych od AP Optymalizacja). + 100%
ADRES PRYWATNY Doręczenie przesyłki na adres prywatny. + 5 PLN
Polska i EU Przesyłka ekspresowa: Polska lub UE
Wycena indywidualna.

*** Powyższe ceny obowiązują od 01 marca 2023 roku. Masz pytania? Zadzwoń: +48 531 888 925 . W określonych sytuacjach np. w przypadku łączenia wielu usług opłaty mogą podlegać dodatkowej negocjacji cenowej oraz rabatom.

TOP
Translate »